Manifest van de kunstflaneur

  1. Wij geloven in de kunst als een middel om onze wereld te verrijken.
  2. Wij geloven in de kunst als een uitlaatklep voor de menselijke verbeelding en creativiteit.
  3. Wij geloven in de kunstflaneur als iemand die op zoek is naar nieuwe ervaringen, inspiratie en betekenis in de wereld om hem heen.
  4. Wij geloven dat de kunstflaneur zich niet beperkt tot één specifiek medium of genre, maar in plaats daarvan op zoek is naar kunst die hem raakt en uitdaagt.
  5. Wij geloven in de verkenning van de kunst en cultuur in onze steden en gemeenschappen, en de waardering hiervan voor onze samenleving en onszelf.
  6. Wij geloven in de kracht van collectieve ervaringen in de kunst en hoe deze ons kunnen verbinden en verrijken.
  7. Wij geloven in het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de kunst, en de noodzaak om deze te ondersteunen en te waarderen.
  8. Wij geloven in de verantwoordelijkheid van de kunstflaneur om kritisch en bewust om te gaan met de kunst die hij waarneemt, en om deze op een respectvolle manier te bespreken en te delen.
  9. Wij geloven in de toekomst van de kunst en de rol die de kunstflaneur hierin speelt, door nieuwe kunst te ontdekken, te waarderen en te helpen bevorderen.
  10. Wij geloven in de kunstflaneur als een dwaler en verkenner, op zoek naar schoonheid en betekenis in onze wereld.